Les ciències socials i jurídiques
1 2 3 4 5 6 7 8

Buscava alguna cosa que m'ajudés a crear la meva empresa, d'una manera pràctica. No som estudiants, som emprenedors!

És un grau molt diferent i de fet fins al cap de dos mesos d'entrar no acabes d'entendre què fas. M'han empoderat i m'han fet sentir que puc fer realitat els meus somnis. Et fa créixer com a persona i com a professional.

El que més m'agrada: Em fan crear una empresa al començar el grau i aprenc fent (learning by doing, metodologia finlandesa). M’empoderen per a emprendre: es una metodologia disruptiva i totalment oposada a la tradicional. T'animen a tirar endavant. Viatjo cada any! (Finlandia, San Francisco/Nova York, Xina i l'Índia).

El que menys m'agrada: Les assignatures teoriques s’han de fer en dues setmanes cadascuna. No es pot repetir curs. Tenim objectius anuals de facturació, de lectura i de visites a clients.

Gisela, 20 anys

Lideratge, emprenedor i innovació (LEINN)
Team Labs - Universitat de Mondragon (Barcelona)

Satisfacció amb els estudis
Satisfacció amb el centre
He fet batxillerat?
Quin?Humanitats i ciències socials
Nota mitjana:7-8

Buscava alguna cosa que m'ajudés a crear la meva empresa, d'una manera pràctica. No som estudiants, som emprenedors!

És un grau molt diferent i de fet fins al cap de dos mesos d'entrar no acabes d'entendre què fas. M'han empoderat i m'han fet sentir que puc fer realitat els meus somnis. Et fa créixer com a persona i com a professional.

El que més m'agrada: Em fan crear una empresa al començar el grau i aprenc fent (learning by doing, metodologia finlandesa). M’empoderen per a emprendre: es una metodologia disruptiva i totalment oposada a la tradicional. T'animen a tirar endavant. Viatjo cada any! (Finlandia, San Francisco/Nova York, Xina i l'Índia).

El que menys m'agrada: Les assignatures teoriques s’han de fer en dues setmanes cadascuna. No es pot repetir curs. Tenim objectius anuals de facturació, de lectura i de visites a clients.