Les ciències socials i jurídiques
1 2 3 4 5 6 7 8

M'agradaria treballar en cases d'acollida per dones que han patit violència masclista.

Una educadora social és una persona que durant un temps acompanya a una altra que està en una situació de vulnerabilitat.El que fa una educadora social canvia molt depenent del lloc on estiguis treballant. No és el mateix estar amb adolescents que amb gent gran, les teves funcions varien. Vaig fer un cicle superior d'educació infantil i em vaig adonar que en una classe hi havia nens amb necessitats especials que no estaven ateses, i em va picar la curiositat.

El que més m'agrada: La forma de fer les classes és molt dinàmica i compartint experiències. Treballar mà a mà amb persones. La mirada autocrítica que desenvolupes durant els estudis i et fa més conscient del teu dia a dia.

El que menys m'agrada: El poc reconeixement professional. Falta d’assignatures basades en necessitats reals i emergents. Les ofertes laborals estan majoritariament vinculades a espais d'exclusió social.

Anna, 22 anys

Grau en Educació Social
UB (Barcelona)

Satisfacció amb els estudis
Satisfacció amb el centre
He fet batxillerat?Sí, i també un CFGS d'educació infantil.
Quin?Ciències i tecnologia
Nota mitjana:5-6

M'agradaria treballar en cases d'acollida per dones que han patit violència masclista.

Una educadora social és una persona que durant un temps acompanya a una altra que està en una situació de vulnerabilitat.El que fa una educadora social canvia molt depenent del lloc on estiguis treballant. No és el mateix estar amb adolescents que amb gent gran, les teves funcions varien. Vaig fer un cicle superior d'educació infantil i em vaig adonar que en una classe hi havia nens amb necessitats especials que no estaven ateses, i em va picar la curiositat.

El que més m'agrada: La forma de fer les classes és molt dinàmica i compartint experiències. Treballar mà a mà amb persones. La mirada autocrítica que desenvolupes durant els estudis i et fa més conscient del teu dia a dia.

El que menys m'agrada: El poc reconeixement professional. Falta d’assignatures basades en necessitats reals i emergents. Les ofertes laborals estan majoritariament vinculades a espais d'exclusió social.