Les ciències socials i jurídiques, Ensenyaments professionals
1 2 3 4 5 6 7 8

L'integrador social ajuda a que les persones guanyin qualitat de vida, dignitat, autoestima i que siguin incloses en la societat en tots els seus aspectes.

Has de ser extrovertida, polivalent, assertiva i has de saber treballar en equip. Durant el cicle aprens moltes coses sobre tu mateixa, i creixes com a persona.

El que més m'agrada: Les pràctiques perquè veus al que t'enfrontaràs el dia de demà i saber el que t'agrada, i amb quin col·lectiu vols treballar. No se t'avalua només per les notes sino també per altres habilitats. Aprendre llengua de signes.

El que menys m'agrada: Durant el segon curs, és molt cansat fer les pràctiques i estudiar cada dia. En aquest sector és molt difícil separar la vida personal de la laboral, ningú t'ensenya a fer-ho. Hi ha poques hores destinades al treball de fi de cicle a l'aula.

Laura, 20 anys

CFGS d' Integració Social
Institut Pla Marcell (Cardedeu)

Satisfacció amb els estudis
Satisfacció amb el centre
He fet batxillerat?
Quin?Humanitats i ciències socials
Nota mitjana:7- 8

L'integrador social ajuda a que les persones guanyin qualitat de vida, dignitat, autoestima i que siguin incloses en la societat en tots els seus aspectes.

Has de ser extrovertida, polivalent, assertiva i has de saber treballar en equip. Durant el cicle aprens moltes coses sobre tu mateixa, i creixes com a persona.

El que més m'agrada: Les pràctiques perquè veus al que t'enfrontaràs el dia de demà i saber el que t'agrada, i amb quin col·lectiu vols treballar. No se t'avalua només per les notes sino també per altres habilitats. Aprendre llengua de signes.

El que menys m'agrada: Durant el segon curs, és molt cansat fer les pràctiques i estudiar cada dia. En aquest sector és molt difícil separar la vida personal de la laboral, ningú t'ensenya a fer-ho. Hi ha poques hores destinades al treball de fi de cicle a l'aula.